A Sample Run of MUNSEL
lFix length; start with gibberish:
l(0) MWEOOHA OWM H AOE EKEHT QOEN
l(11) MWEOOHA CWM Y AFU EO HI QOHN
l(66) MSEOMD DOWM V ART EI HI QWTB
l(81) MHEHO  DOWM W ART ME HI IWXY
l(98) MH GO DZWR W ART RE HI ISIY
lWith 98 generations get four words, longest 3 letters.